Contact & route

Nationaal Monument Kamp Vught
Lunettenlaan 600
5263 NT Vught
info@nmkampvught.nl
Let op: de mail wordt in het weekeinde niet gelezen.

Klik hier voor de route per auto, OV of fiets; zie ook Google Maps.

(073) 656 67 64 tijdens kantooruren en in het weekend van 12.00 tot 17.00 uur.
Het wachtwoord voor ons wifi-netwerk is: welkombijnmkv

Bezoekadres barak 1B: Atlantis 1B, Vught.
Hier is een kleine gratis parkeerplaats, incl. twee oplaadplekken voor electrische voertuigen. Er is geen wifi voor bezoekers in barak 1B. 

Bankrekening: IBAN: NL42 Rabo 0175 4011 01 (BIC: RABO NL 2U)
Nationaal Monument Kamp Vught is een Algemeen Nut Beogende Instelling en valt onder de ANBI-regeling, waarmee uw gift aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting.
Het herinneringscentrum is Geregistreerd Museum.
Lees het jaarverslag over 2018.

Medewerkers:
Jeroen van den Eijnde, via: info(at)nmkampvught.nl – directeur
Liesbeth Prijt, liesbeth.prijt(at)nmkampvught.nl – operationeel manager, planning rondleidingen
Jessica Gommers, j.gommers(at)nmkampvught.nl – secretariaat, planning rondleidingen
Marek Sengers, marek.sengers(at)nmkampvught.nl – medewerker jaarprogramma
Brigitte de Kok, brigitte.dekok(at)nmkampvught.nl – medewerker collectie
Anja Spaninks, anja.spaninks(at)nmkampvught.nl – publiciteit, website, museumwinkel *
Cecile Post, cecile.post(at)nmkampvught.nl – educatief medewerker
Jertske Pasman – projectmedewerker educatie i.s.m. SMH 40-45
Ad Vogels, info(at)nmkampvught.nl – financiële zaken
Wim Mosink, wim.mosink(at)nmkampvught.nl – huismeester, techniek
Stagiaire Aktion Sühnezeichen Friedensdienste
en ruim honderd vrijwilligers.

* Wij verlenen graag redactionele medewerking maar hebben geen advertentie-budget.

Er zijn geen vacatures. U ontvangt geen bericht na een open sollicitatie.

Heeft u een aanbod voor expositie, theatervoorstelling e.d.?  Wij nemen alleen aanbiedingen van professionele organisaties, instellingen en/of personen in behandeling. Bij voorkeur ideeën met een duidelijke, directe relatie met de geschiedenis van Kamp Vught. U kunt een mail sturen naar Marek Sengers met beschrijving, foto’s en andere informatie naar marek.sengers@nmkampvught.nl. U ontvangt een persoonlijk bericht van ontvangst.

De Raad van Toezicht van Stichting Nationaal Monument Kamp Vught bestaat uit:
De heer mr. W. Louwers (voorzitter)
Mevrouw mr. dr. M. van Toorenburg (vice-voorzitter)
De heer R. Kok (lid)
De heer ing. M. van der Linden (lid)
De heer T. van den Brand (lid)
De heer ing. J. Nijhof  (lid)
Mevrouw Y. van Straten (lid)
Bekijk hier de (neven-)functies van de RvT (2018).

Het curatorium van Stichting Nationaal Monument Kamp Vught:
De heer W.I.I. van Beek, Commissaris van de Koning van Utrecht
De heer prof. dr. J.C.H. Blom, oud-directeur Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD)
De heer drs. H.J.G. Hendriks, directeur overheid en publieke zaken Philips Groep
De heer mr. F. Houben, oud-Commissaris van de Koningin van Noord-Brabant
De heer A. van Liempt, journalist, auteur, programmamaker
De heer mr. E.J. Numann, raadsheer Hoge Raad
De heer dr. A.H.G. Rinnooy Kan, hoogleraar economie en bedrijfskunde Universiteit van Amsterdam
Mevr. mr. Y.C.M.T. Van Rooy, voorzitter van Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
De heer dr. H.H.F. Wijffels, oud-bewindvoerder bij de Wereldbank

U kunt ons ook volgen via:
logo facebook logo twitter

en op Instagram: nationaal_monument_kamp_vught

Bekijk het colofon van deze site.