Vriendenkring

Als Vriend heb je onbeperkt vrij entree met één introducé per bezoek (de entree is € 11,00 voor individuele bezoekers; € 4,00 voor individuele bezoekers van 10 t/m 17 jaar).
Je ontvangt een persoonlijke uitnodiging voor de herdenking op 4 mei, de herdenking van de kindertransporten (juni) en voor openingen van exposities. Je krijgt vaak korting op activiteiten, zoals een lezing, toneel of film.

Eenmaal per jaar wordt in maart een donateursbijeenkomst voor Vrienden georganiseerd (2021: najaar, onder voorbehoud).
Zie het artikel over aanmelding als Vriend.

Donateurs blijven op de hoogte van de activiteiten van de Vriendenkring van Nationaal Monument Kamp Vught d.m.v. de Vriendenbrief (twee maal per jaar, per post). Lees hieronder enkele Vriendenbrieven:

De Vriendenkring is in 1990 opgericht door een aantal oud-gevangenen van het concentratiekamp Vught. Het doel van de Vriendenkring is om het Nationaal Monument Kamp Vught te helpen bij het instandhouden van alle historische overblijfselen van kamp Vught, de gereconstrueerde elementen, de gedenktekens en de permanente tentoonstelling.

Stichting Nationaal Monument Kamp Vught valt onder de ANBI-regeling (Algemeen Nut Beogende Instelling), waarmee de gift aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting.
Het is ook mogelijk om – met fiscaal voordeel – gebruik te maken van een lijfrenteregeling (minimaal 5 jaar). Nationaal Monument Kamp Vught kan hierover nader informatie geven.

Draag je ons werk een warm hart toe? Je bent al donateur vanaf € 25,00. Je ontvangt een factuur per post; het is ook mogelijk om € 25,0o via onze webwinkel te betalen (je ontvangt dan een bevestiging per mail).
Jessica Gommers van het secretariaat verstrekt graag meer informatie. Of vul onderstaand formulier in; u ontvangt dan een factuur per post.

U kunt ons ook volgen via:

logo facebook   logo twitter