Nationaal Monument Kamp Vught vernieuwt

Ons plan is inmiddels gesteund door vele overheden, bedrijven en fondsen (bekend t/m november 2019) waaronder:


Onze activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door het vfonds met middelen uit de Nationale Postcode Loterij, de BankGiro Loterij en de Nederlandse Loterij.

Tevens zijn er inkomsten uit de doorlopende vrijwilligersactie ‘Samen herdenken, meer ruimte schenken’.
Als u het uitbreidingsplan wilt steunen met een donatie, stellen wij dit zeer op prijs! Dit is mogelijk via NL42 Rabo 0175 4011 01 t.n.v. Nationaal Monument Kamp Vught o.v.v. ‘Samen herdenken’.

‘Nationaal Monument Kamp Vught succesvol verder’. Dit is de titel van een plan tot vernieuwing en uitbreiding, dat het herinneringscentrum bij het voormalige SS-concentratiekamp Vughtin in 2018 naar buiten bracht. De ambitie is om eind 2019 onder meer de huidige vaste presentatie te hebben vernieuwd en een speciale educatieve uitbreiding te hebben gerealiseerd. Beiden zijn hard nodig. In het plan ‘Succesvol verder: met elkaar verantwoordelijk voor een moedige samenleving’ zijn de knelpunten en wensen van het herinneringscentrum uitgewerkt. Het museum, in 2016 nog winnaar van de BankGiro Loterij Museumprijs, is in gesprek met diverse overheden, fondsen en bedrijfsleven om de begroting van 4 miljoen rond te krijgen.

Educatieve aanbouw

Op drukke dagen bezoeken gemiddeld 15 schoolgroepen het museum voor een rondleiding. In 2018 werden in totaal 1947 groepen ontvangen. Ongeveer de helft van de ruim 72.611 bezoekers waren scholieren. De massale toeloop heeft tot gevolg dat individuele bezoekers soms ‘verloren’ lopen de groepen. Scholieren en losse bezoekers worden in de nieuwe plannen beter gescheiden, zodat de bezoekervaring voor beide groepen wordt verbeterd. Met de nieuwe, sober uitgevoerde aanbouw start het schoolbezoek ook adequater. Het gebouw wordt voor dit doel aan de achterzijde uitgebreid met 300 vierkante meter, gedeeltelijk verdiept aangelegd. In deze uitbreiding,  ontworpen door het Rotterdamse architectenbureau DoepelStrijkers, komen multifunctionele ruimtes voor een optimale ontvangst van de vele groepen. Daarnaast wordt hier een auditorium gerealiseerd. Na de ontvangst gaan scholieren straks via een nieuwe doorsteek door de prikkeldraadomheining naar het buitenterrein, om daar de rondleiding te vervolgen.

Nieuwe vaste presentatie

De huidige tentoonstelling dateert uit 2002 en is verouderd. Ook zijn er vele nieuwe verhalen, objecten en inzichten. Daarnaast zijn er nieuwe doelgroepen en is ook de museumbeleving en verwachting bij veel bezoekers veranderd. Op al deze ontwikkelingen moet het herinneringscentrum inspelen om zijn functie op een eigentijdse manier te kunnen blijven vervullen. De te ontwikkelen nieuwe (tweetalige) expositie informeert, verbindt en inspireert. Met de confronterende geschiedenis van de historische plek als uitgangspunt, worden persoonlijke verhalen verbonden met objecten en plaatsen elders. Veel lijnen kwamen en komen hier samen. En verbinden ook dat wat ooit was, met wat nu is. Het herinneringscentrum wil bewustmaken van eigen verantwoordelijkheid en keuzevrijheid in de huidige samenleving, waarin democratie en vrijheid nog altijd uitgedaagd worden. Nationaal Monument Kamp Vught heeft een toegankelijk, laagdrempelig en duurzaam geheel voor ogen met ruimte voor zowel groepen als voor individuele bezoekers, met aandacht voor informatie, bezinning, reflectie en ontmoeting. Het nieuwe museale concept wordt ontwikkeld in samenwerking met Perspekt Studio’s (Haarlem).

Directeur Jeroen van den Eijnde: “Met deze zeer noodzakelijke vernieuwing zullen wij weer voor vele jaren optimaal onze maatschappelijke functie kunnen vervullen. Daarnaast opereert ons museum meer en meer in regionale en nationale samenwerkingsverbanden en kan ook hierin volwaardig meedoen als de voorzieningen en het verhaal weer helemaal up to date zijn. Laten we niet vergeten: het is de plek zelf die nog altijd op zoveel mensen een grote indruk achterlaat, en het zijn de verhalen die we vertellen die ons ook vandaag de dag nog doen beseffen: vrijheid is niet vanzelfsprekend! Dat besef wordt haast nergens zo concreet en tastbaar als hier.”

Achtergrond

In SS-concentratiekamp Vught werden van januari 1943 tot september 1944 ruim 32.000 mensen – mannen, vrouwen en kinderen – gevangen gehouden. Velen van hen vonden in Vught en vooral daarna in andere kampen de dood. In 1990 opende H.M. Beatrix het herinneringscentrum, dat in 2002 werd uitgebreid en heropend door Prins Bernhard met het huidige gebouw. In 2013 werd het laatste nog authentieke barakdeel 1B van het kamp gerestaureerd; hier is een vaste expositie te zien over met geschiedenis van het kampterrein in en na de oorlog. De belangstelling blijft groot, met steeds meer bezoekers ook uit het buitenland voor wie in 2016 een succesvolle audiotour in vier talen is ontwikkeld.
Beelden boven: impressies van de aanbouw (beelden: DoepelStrijkers Architects; Perspekt Studio’s, foto’s Jan van de Ven).

Bekijk het filmpje met een impressie van de vernieuwing en uitbreiding (3 min.):

* Ander nieuws: Gemeenteraad Vught stemt unaniem voor € 150.000 en VSBfonds geeft € 100.000 (14/9/2018).
* Lees het persbericht van Provincie Noord-Brabant en vfonds (9/7/2018).
* Ministerie van VWS geeft 1 miljoen euro voor vernieuwing (4/5/2018).
* Lees hier het artikel uit het Brabants Dagblad (7/3/2018) over ‘Succesvol verder’.
Aquisitie door aanbieders van diensten en producten wordt niet op prijs gesteld.

Foto boven: Op 28 januari 2019 waren vertegenwoordigers van overheden en andere relaties aanwezig bij de eerste bouwhandeling. V.l.n.r.: de burgemeester van Gemeente Vught Roderick van de Mortel, de Gedeputeerde van Provincie Noord-Brabant Henri Swinkels, directeur Jeroen van den Eijnde, oud-gevangene Joop Onnekink, Jolanda Rubens van het vfonds en Floris van Dijk van het Ministerie van VWS. Onder meer deze overheden en het vfonds steunden het vernieuwingsplan met grote bijdragen.