Steun van Gemeente Vught en VSBfonds

(Persbericht 14 september 2018)

De Gemeente Vught heeft in de raadsvergadering op 13 september unaniem besloten om een eenmalige bijdrage van 150.000 euro toe te kennen aan het vernieuwingsplan van Nationaal Monument Kamp Vught. Onlangs maakte het VSBfonds bekend een bijdrage van 100.000 te schenken voor dit plan. Hiermee komt een sluitende begroting een grote stap dichterbij. Directeur Jeroen van den Eijnde: “We zijn zeer blij met deze nieuwe bijdragen, omdat hiermee de realisatie een stuk dichterbij komt. We zijn er nog niet, maar verwachten in de komende periode nog de nodige toezeggingen. Bovendien zijn er acties van onze vrijwilligers en hopen we naast de overheden en de fondsen, ook het bedrijfsleven en particulieren te kunnen aanspreken voor een bijdrage. Instandhouden van het herinneringscentrum en dat waar wij voor staan, is in het belang van een toekomst in vrijheid voor ons allen en dus ook een zaak van ons allemaal.”

Nationaal Monument Kamp Vught streeft ernaar om eind 2019 de huidige vaste presentatie geheel te hebben vernieuwd. Tevens komt een nieuwe aanbouw aan de achterzijde, die is bestemd voor de ontvangst van (school-)groepen. In het plan ‘Succesvol verder: met elkaar verantwoordelijk voor een moedige samenleving’ zijn de knelpunten en wensen van het herinneringscentrum uitgewerkt. Het museum kreeg op 4 mei van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport als eerste goed nieuws met een toekenning van 1 miljoen euro. De Provincie Noord-Brabant heeft in juli ook 1 miljoen euro toegezegd. Dankzij de steun van de Stichting Dioraphte, de stichting Beschermers Nationaal Monument Kamp Vught, een bijdrage uit eigen middelen (o.a. de gewonnen Museumprijs in 2016), de Gemeente Vught en het VSBfonds staat de teller nu op 2.450.000 euro. Het museum heeft in totaal 4,1 miljoen euro nodig om de plannen te realiseren.

Educatieve aanbouw

De vaste expositie over de geschiedenis van Kamp Vught uit 2002 is verouderd en wordt geheel vernieuwd. Op drukke dagen bezoeken gemiddeld 15 schoolgroepen het museum voor een rondleiding (in 2017 totaal 1924 groepen). Ongeveer de helft van de ruim 72.000 bezoekers waren scholieren. Dit heeft tot gevolg dat individuele bezoekers soms ‘verloren’ lopen tussen de groepen. Scholieren en losse bezoekers worden in de toekomst gescheiden, zodat de bezoekervaring voor beide groepen wordt verbeterd. Het nieuwe sober uit te voeren gebouw wordt aan de achterzijde gedeeltelijk verdiept aangelegd, met 300 vierkante meter aan multifunctionele ruimtes. De uitbreiding is ontworpen door het Rotterdamse architectenbureau DoepelStrijkers. Na de ontvangst gaan scholieren straks via een nieuwe doorgang in de prikkeldraadomheining (waar vroeger de kampspoorlijn binnen kwam) naar het buitenterrein voor de rondleiding.

Achtergrond

In SS-concentratiekamp Vught werden van januari 1943 tot september 1944 ruim 32.000 mensen – mannen, vrouwen en kinderen – gevangen gehouden. Velen van hen werden doorgevoerd en vonden later in andere kampen de dood, 751 van hen stierven in kamp Vught. In 1990 opende H.M. Koningin Beatrix het herinneringscentrum, dat in 2002 werd uitgebreid en heropend door Prins Bernhard met het huidige gebouw. In 2013 werd het laatste nog authentieke barakdeel 1B gerestaureerd en onderdeel van het museum. Hier is een vaste expositie te zien over de geschiedenis van het kampterrein in en na de oorlog. De belangstelling voor het verhaal van Kamp Vught blijft groot, met steeds meer bezoekers uit het buitenland voor wie een audiotour in vier talen is ontwikkeld. Het herinneringscentrum won in 2016 de BankGiro Loterij Museumprijs in de categorie oorlogs- en verzetsmusea.

Lees meer over de ontwikkelingen rond ons vernieuwingsplan.