Lesmateriaal

Voor ons lesmateriaal ‘Kamp Vught in de Klas’ ter voorbereiding op een bezoek met de klas aan Nationaal Monument Kamp Vught zie Primair onderwijs of Voortgezet onderwijs in het bovenstaande menu.

Lespakket: ‘Joodse kinderen in Kamp Vught’ (bs/vmbo/havo/vwo)

DVD Joodse Kinderen in kamp VughtHet lespakket bevat de documentaire ‘Wat kunnen ze nou met ons doen’. Het pakket is geschikt als voorbereiding op een bezoek aan Nationaal Monument Kamp Vught en kan ook los daarvan gebruikt worden in de les.

 • Bijna 1300 joodse kinderen werden in juni 1943 vanuit concentratiekamp Vught naar de gaskamers in Sobibor getransporteerd. Acht mensen die de kampen overleefden vertellen over de razzia’s, Vught en het transport. Een van de geïnterviewden is Koos Valk, die in 1940 zes jaar was.”Ik voelde me in Vught heel verlaten en paniekerig. Een tante had gezegd: je kunt er spelen, er is veel zand en je krijgt snoep. Ja, mijn tante kon het mooi vertellen…”
  Het lespakket bevat:
 • een dvd;
 • zes sets van elk tien gelamineerde kaarten met foto’s, plattegronden en tekstfragmenten (geschikt voor hergebruik);
 • werkbladen om te kopiëren;
 • een tijdlijn-affiche in kleur, die het kindertransport in de context van oorlog en vervolging plaatst:
 • een affiche van het kindermonument;
 • een uitgebreide docentenhandleiding.

Zes groepjes leerlingen kunnen hiermee aan de slag. Het lesmateriaal sluit aan bij de formele onderwijsdoelen van geschiedenis en maatschappijleer en helpt de leerlingen het verhaal te verwerken.
Het basispakket gaat uit van drie lessen. De docentenhandleiding reikt verdiepingsmogelijkheden aan.
De site Joodse kinderen in kamp Vught bevat aanvullend materiaal. Het lespakket, de dvd en de website zijn ontwikkeld door Mirjam Huffener en Werkgroep Zart van Stichting Sobibor.

Het uitgebreide lespakket kost vanaf 2017 slechts € 15,00 excl. € 7,00 verzendkosten (was € 32,50 + porto). Bestelt u via het formulier onderaan; u ontvangt bij de bestelling een factuur.
Particulieren kunnen de losse dvd in de webwinkel bestellen (€ 3,00) .

Boekje: ‘Weggehaald, Joodse kinderen en het Kamp Vught’ (basisschool)

WeggehaaldOngeveer 2000 kinderen werden in de periode 1943-1944 gevangen gehouden in Kamp Vught. De meesten van hen waren joods. Voor leerlingen van groep 7 en 8 is hun verhaal opgeschreven, geillustreerd met veel foto’s en bronnenmateriaal.

‘Weggehaald’ is geschikt als extra voorbereiding op een bezoek aan NM Kamp Vught. Het boekje is € 3,00 per stuk (incl. verzendkosten). Bestelt u via het formulier onderaan; u ontvangt bij de bestelling een factuur.

Leskoffer Dingen uit de oorlog _basisschool1e jaar vmboLeskoffer: ‘Dingen uit de oorlog’ (basisschool/1e jaar vmbo)

Zestien thema’s, die betrekking hebben op het dagelijks leven tijdens en direct na de oorlog, staan in de koffer centraal. Elk thema wordt ingeleid door een korte informatieve tekst, waarna leerlingen aan de hand van een voorwerp, foto en schriftelijke bron zelfstandig aan het werk gaan. Speciale aandacht is er voor de gebeurtenissen in Noord-Brabant.

Leskoffer Leven in Kamp Vught_speciaal onderwijsLeskoffer: ‘Leven in Kamp Vught’ (speciaal onderwijs)

In deze koffer zitten zes voorwerpen, die iets vertellen over het leven in Kamp Vught. Aan de hand van een beknopte kijklijst bekijken kinderen hun voorwerp: een kampjasje, een klomp, een strokussen. Daarna vertelt de leerkracht op basis van het docentenmateriaal het verhaal van het voorwerp. De koffer bereidt de kinderen voor op een bezoek aan Kamp Vught. Bij hun bezoek spelen de voorwerpen opnieuw een rol en kunnen de kinderen het voorwerp in een context plaatsen.
Deze koffer is geschikt voor kinderen uit groep 8 van het speciaal basisonderwijs en voor de eerste twee klassen van het speciaal lager onderwijs.

Wilt u een koffer lenen?
Maakt u dan een afspraak met het secretariaat, 073-6566764 voor het ophalen van de koffer. U kunt deze maximaal drie weken lenen voor een huurbedrag van € 10,00.

Uitleenvoorwaarden:
De leskoffer moet opgehaald en teruggebracht worden op di t/m vrij tussen 10.00 uur en 17.00 uur.;
De leskoffer moet tijdig teruggebracht worden. Per dag te laat teruggebracht wordt €10,00 per dag in rekening gebracht;
Bij het ophalen van de leskoffer dient een huursom betaald te worden van €10,00.

Webquest: ‘Retourtje Sachsenhausen’ (gratis)

Een webquest, een interactief spel dat aansluit bij de documentaire ‘Retourtje Sachsenhausen’: Aan de hand van de ontdekking van een geheimzinnige koffer op de zolder van het Vughts Museum gaan leerlingen (havo/vwo) op zoek naar het verhaal achter de koffer, het verhaal van gevangene Jan van den Ende.

Op 5 en 6 september 1944 worden alle gijzelaars uit Kamp Vught vrijgelaten. Maar de politieke gevangenen worden in treinen geladen en beginnen aan wat het zwaarste deel van hun gevangenschap zal blijken te zijn. De vrouwen worden naar het concentratiekamp Ravensbrück getransporteerd, de mannen naar concentratiekamp Sachsenhausen. Pas in mei 1945 zullen ze uiteindelijk bevrijd worden, als ze dan nog in leven zijn.
In de bijbehorende documentaire ‘Retourtje Sachsenhausen’ maakt oud-gevangene Jan van den Ende de reis van Vught naar Sachsenhausen opnieuw, maar ditmaal in een comfortabele personenwagen, vergezeld door de  toen 16-jarige Vughtse scholiere Danni Reches.

Website Philips-Kommando (gratis)

De website over het Philips-Kommando in kamp Vught is te gebruiken door leerlingen van 2 VMBO-T, 3 havo/vwo en de bovenbouw en is geschikt voor zowel klassikaal gebruik in de geschiedenisles als voor individuele opdrachten.

Licht in het donkerVan februari 1943 tot september 1944 werkten ruim drieduizend gevangenen van het concentratiekamp Vught – mannen en vrouwen, joden en niet-joden – in een door Philips op verzoek van de Duitse bezetter binnen het prikkeldraad van het kamp ingerichte werkplaats. Zij vormden samen het Philips-Kommando. Vooraf had Frits Philips een grote mate van eigen zeggenschap bedongen, die lange tijd door de SS werd gerespecteerd. Het Philips-Kommando bood zo bescherming aan gevangenen, en zorgde voor de 600 joodse werkers bovendien lange tijd voor vrijstelling van transporten. De website belicht deze geschiedenis mede aan de hand van persoonlijke verhalen en historisch bronnen- en beeldmateriaal. Leerlingen worden geconfronteerd met de gevolgen van discriminatie en antisemitisme, met het niet vrij zijn en met de vele dilemma’s waarvoor de betrokkenen bij het Philips-Kommando gesteld werden. Bekijk ook eens Het Philips-Kommando, Erfgoed van de Oorlog.

Aanvullend lesmateriaal

 • Prijs: € 22,00 Aantal:
 • Prijs: € 3,00 Aantal:
 • € 0,00