Daadkracht rond Kamp Vught

17,95

Op 13 april nam Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit het eerste exemplaar in ontvangst van Daadkracht rond Kamp Vught: burgerhulpverlening aan gevangenen en hun families. De Vughtse vrouwen Eelkje Timmenga-Hiemstra – de hoofdpersoon van dit boek – en Charlotte van Beuningen-Fentener van Vlissingen gaven leiding aan de hulpverlening aan gevangenen in Kamp Vught en hun achtergebleven families. Aanvankelijk zorgden de nog in het kamp werkzame bouwvakkers illegaal voor individuele voedselhulp; in interviews schilderden hun nabestaanden hun risicovolle lotgevallen. Snel daarna verzorgden de bijzondere vrouwen met instemming van de SS-kampcommandant meer systematisch twee soorten voedselpakketten om het lot van de gevangenen te verzachten. Voor families die geen familiepakket konden verzorgen, namen zij die taak over: een belangrijke fysieke, maar ook een morele steun. Voor het eerst wordt de vaak schrijnende situatie beschreven waarin sommige van die achtergeblevenen verkeerden. Nauwelijks bekend is ook de hulp van bedrijfsleven, boeren en burgers die voor ingrediënten voor de pakketten zorgden.
Uitgeverij Aspekt, auteurs: Inger Schaap, Jan Brouwers en D.B. Jochems, 2018, 256 pag., ISBN 9789463383752, € 17,95.

Categorie:

Beschrijving

De Vughtse vrouwen Eelkje Timmenga-Hiemstra – de hoofdpersoon van dit boek – en Charlotte van Beuningen-Fentener van Vlissingen gaven leiding aan de hulpverlening aan gevangenen in Kamp Vught en hun achtergebleven families. Aanvankelijk zorgden de nog in het kamp werkzame bouwvakkers illegaal voor individuele voedselhulp; in interviews schilderden hun nabestaanden hun risicovolle lotgevallen. Snel daarna verzorgden de bijzondere vrouwen met instemming van de SS-kampcommandant meer systematisch twee soorten voedselpakketten om het lot van de gevangenen te verzachten. Voor families die geen familiepakket konden verzorgen, namen zij die taak over: een belangrijke fysieke, maar ook een morele steun. Voor het eerst wordt in Daadkracht rond Kamp Vught: burgerhulpverlening aan gevangenen en hun families de vaak schrijnende situatie beschreven waarin sommige van die achtergeblevenen verkeerden. Nauwelijks bekend is ook de hulp van bedrijfsleven, boeren en burgers die voor ingrediënten voor de pakketten zorgden.

Onderbelichte rol

In de landelijke context waarbinnen deze hulpverlening plaats vond, onderhield mevrouw Van Beuningen de soms moeilijk lopende contacten met het Rode Kruis, waarbij de relatie met de bezetter van invloed was. Mevrouw Timmenga bleef in Vught opereren vanuit het koffiehuis bij het station. Zij en haar team ontvingen daar verontruste familieleden, gaven hen informatie en spraken een bemoedigend woord. Vrijgelaten gevangenen werden opgevangen. Gegevens over de bestemming van op transport gestelde gevangenen werden verzameld. Voor het beschrijven van de tot nu toe onderbelichte rol van mevrouw Timmenga waren de 2.700 bewaard gebleven brieven aan haar de belangrijkste bron. Deze leverden ook veel nieuwe informatie op over wat er allemaal kwam kijken bij haar ‘liefdeswerk’, zoals zij dat zelf noemde.
Uitgeverij Aspekt, auteurs: Inger Schaap, Jan Brouwers en D.B. Jochems, 2018, 256 pag., ISBN 9789463383752, € 17,95.