Vriendenkring

Als Vriend heeft u onbeperkt vrij entree met één introducé per bezoek (normaal € 11,00 voor individuele bezoekers; € 4,00 voor individuele bezoekers van 10 t/m 17 jaar).
U  krijgt korting op activiteiten waarvoor een entree wordt gevraagd, zoals een lezing of film. U ontvangt een uitnodiging voor de herdenking op 4 mei, de herdenking van de kindertransporten (2019: 2 juni) en voor openingen van exposities.
Eenmaal per jaar wordt een donateursbijeenkomst voor Vrienden georganiseerd. Als Vriend ontvangt u hiervoor een uitnodiging.
Donateurs blijven op de hoogte van de activiteiten van de Vriendenkring van Nationaal Monument Kamp Vught d.m.v. de Vriendenbrief (twee maal per jaar).

De Vriendenkring is in 1990 opgericht door een aantal oud-gevangenen van het concentratiekamp Vught. Het doel van de Vriendenkring is om het Nationaal Monument Kamp Vught te helpen bij het instandhouden van alle historische overblijfselen van kamp Vught, de gereconstrueerde elementen, de gedenktekens en de permanente tentoonstelling.

Stichting Nationaal Monument Kamp Vught valt onder de ANBI-regeling (Algemeen Nut Beogende Instelling), waarmee uw gift aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting.
Het is ook mogelijk om – met fiscaal voordeel – gebruik te maken van een lijfrenteregeling (minimaal 5 jaar). Nationaal Monument Kamp Vught kan u hierover nader informeren.

Draagt u ons werk een warm hart toe? U bent al donateur vanaf € 25,00. U ontvangt een factuur per post; het is ook mogelijk om € 25,00 via onze webwinkel te betalen (u ontvangt dan een bevestiging per mail).
Jessica Gommers van het secretariaat verstrekt u desgewenst graag meer informatie.

U kunt ons ook volgen via:

logo facebook   logo twitter