NM Kamp Vught blijft goed bezocht

(persbericht)
“Ik was hier vandaag met mijn opa en oma. Dit museum heeft veel indruk op mij gemaakt. Ik hoop dat dit nooit meer gebeurt”, schrijft de 11-jarige Anouk onlangs in het gastenboek van Nationaal Monument Kamp Vught. In de zomer is het museum met de expositie ‘Democratiefabriek’ een goede bestemming voor gezinnen met kinderen. In juli en augustus is er dagelijks een rondleiding voor individuele bezoekers (14.00 uur); op zondag zijn er speciale rondleidingen over het voormalig SS-terrein (12.00 en 14.00 uur). T/m 25 september is er elke twee weken een fietstocht langs de oorlogsgeschiedenis van Vught. Barak 1B, de laatste authentieke barak van SS-concentratiekamp Vught is dagelijks extra geopend van 12.00 tot 17.00 uur.

Bezoekersaantal gelijk

Jarenlang was Nationaal Monument Kamp Vught gratis toegankelijk. In februari 2014 voerde het herinneringscentrum entree in voor individuele bezoekers. Het was afwachten of dit tot een daling van het bezoekersaantal zou leiden. De cijfers van de eerste jaarhelft laten een positief beeld zien; het aantal bezoekers (ruim 42.000) is ongeveer gelijk ten opzichte van 2013. Omdat de entree niet geldt voor jongeren in groepsverband, blijven zij in aantal ongeveer gelijk. Het aantal rondleidingen voor scholieren is zelfs gestegen. Wel zijn er minder passanten (fietsers, wandelaars) en komen individuele bezoekers minder vaak terug.

Uitzondering

Met de invoering van entree is in samenspraak met betrokken overheden ervoor gekozen om een aantal groepen uit te zonderen van entreeheffing. Dit geldt voor scholieren, jeugdgroepen, geüniformeerden, veteranen en oud-gevangenen. Alleen voor volwassenen in groepsverband is een entreetoeslag ingevoerd. De reacties op de entreeheffing zijn begripvol, als bezoekers op de hoogte zijn van de reden voor entreeheffing. Extra inkomsten zijn nodig voor gestegen energielasten en groot onderhoud, omdat het herinneringscentrum – gebouwd in 2002 – de eerste gebreken vertoont die veel kosten met zich meebrengen. In 2013 bezochten ruim 64.000 mensen het museum; de meerderheid betrof scholieren in groepsverband. Voor hen is het oude tarief voor een rondleiding aangehouden. De kracht van Nationaal Monument Kamp Vught schuilt in het aanbod van groepsrondleidingen. Tientallen vrijwilligers verzorgden in totaal liefst 1750 rondleidingen. In de eerste jaarhelft is het ‘hoogseizoen’, met soms 20 rondleidingen op een dag.

Combikaartje

Vrienden en Beschermers hebben nu meer voordeel bij hun donateurschap, omdat zij onbeperkt vrij entree hebben met een introducé. Daarnaast is er op dagen van herdenkingen (drie in 2014) en Open Monumentendag vrij entree. Op de eerste woensdag van de maand is de entree gratis en van deze mogelijkheid wordt goed gebruik gemaakt. Het combikaartje is geldig voor een bezoek aan Nationaal Monument Kamp Vught en barak 1B. Voor de rondleiding op zondag over het voormalig SS-terrein (12.00 en 14.00 uur) is reserveren noodzakelijk via agenda en nog mogelijk voor 3, 10, 17, 24 en 31 augustus.