Ministerie van VWS geeft miljoen voor vernieuwing

Blokhuis stelt 2 miljoen euro beschikbaar voor de herinneringscentra Amersfoort en Vught

(Persbericht 4 mei – Ministerie van VWS)
De kampen Amersfoort en Vught, allebei nationale monumenten, krijgen twee miljoen euro voor uitbreiding en educatie. De uitbreiding is hard nodig want beide herinneringscentra hebben te maken met een groeiend aantal bezoekers, waaronder veel schoolklassen. Beide herinneringscentra ontvangen eenmalig 1 miljoen van staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS). Blokhuis: “Steeds minder mensen kunnen uit eigen ervaring verhalen vertellen over de verschrikkingen van de oorlog, de keuzes die men moest maken, over dierbaren die men heeft verloren. Hoe goed is het dan dat er plekken zijn waar herinneringen levend blijven en verhalen daarmee niet worden vergeten. Ik ben heel trots op de mensen in deze centra die zich inzetten dat dit alles behouden blijft. Zeker voor nieuwe generaties”.

Voorbereid op de toekomst

Herinneringscentra hebben een cruciale rol bij het informeren van mensen, zowel jong als oud, over de gebeurtenissen van toen. Er vinden gesprekken plaats over de invloed van de Tweede Wereldoorlog op onze huidige samenleving en onze ideeën over vrijheid en democratie. In de plannen van deze twee centra zijn behalve een fysieke uitbreiding en ingrijpende verbouwing ook o.a. een nieuwe vaste expositie en nieuwe wisseltentoonstellingen voorzien. Daarnaast worden moderne presentatiemiddelen ingezet om bezoekers op nieuwe manieren bij de verhalen van de locaties te betrekken. Zo ontwikkelt Kamp Amersfoort bijvoorbeeld een app met verhalen waar mensen tijdens een wandeling naar kunnen luisteren.

Met het oog op het 75-jarig jubileum van het vieren van de vrijheid is het extra van belang dat beide centra in de gelegenheid zijn om grote groepen mensen met verschillende achtergronden te ontvangen.

Onmenselijk en wreed

Tijdens de Tweede Wereldoorlog telde Nederland vijf concentratiekampen, waarvan het politie-strafkamp Amersfoort met 37.000 gevangenen één van de grootste was. Mede vanwege de enorme aantallen in kamp Amersfoort, hebben de nazi’s destijds besloten tot het inrichten van het enige SS-concentratiekamp buiten het Derde Rijk: Konzentrationslager Herzogenbusch, ofwel Kamp Vught.

Vanuit Amersfoort en Vught werden gevangenen, waaronder veel verzetsstrijders, naar concentratiekampen en fabrieken voor dwangarbeid in heel Europa gestuurd. Het regime was onmenselijk en wreed. Kamp Vught werd ontruimd begin september 1944. Op 19 april 1945 werd het concentratiekamp Amersfoort door de nazi’s overgedragen aan het Rode Kruis.

Noot NM Kamp Vught: aquisitie door bouwbedrijven en andere aanbieders wordt niet op prijs gesteld.