Jaar van Verzet

Het Platform Herinnering Tweede Wereldoorlog (Platform WO2) heeft 2018 uitgeroepen tot themajaar ‘Jaar van Verzet’. Gedurende dit jaar wordt in heel het land extra aandacht besteed aan de rol van het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog als historisch verschijnsel én bron van inspiratie. De aangesloten organisaties belichten het verzet binnen hun reguliere programma en organiseren extra activiteiten. Bekijk de trailer (2 min.):

Ook Nationaal Monument Kamp Vught participeert in het themajaar: vanaf 24 maart is de expositie ‘Vrouwen in verzet – Hannie, Truus, Freddie’ bij ons te zien, over Hannie Schaft en de zussen Truus en Freddie Oversteegen. De expositie is ontwikkeld door Museum Haarlem en aangepast voor ons museum, met dank aan een bijdrage van het vfonds.

Jaar van Verzet wordt ondersteund door het Ministerie van VWS en het vfonds.