Herdenking kindertransporten 2014

Op zondag 8 juni 2014 was de openbare herdenking van de kindertransporten, die in juni 1943 plaats vonden in Kamp Vught. Bekijk de film (13,5 minuten) voor een indruk van de herdenking:

Bekijk de film (11,5 minuten) voor een impressie van de presentatie van het jeugdboek ‘Het Kindertransport’:

Uit het programma ziet u de volgende onderdelen terug:
Kinderen van basisschool De Schalm (groep 7) uit Vught lazen namen voor langs de route naar het kindergedenkteken.
Lees de toespraak van Jeroen van den Eijnde, directeur Nationaal Monument Kamp Vught.
Donald de Marcas las de proclamatie voor waarmee de transporten bekend werden gemaakt.
Muzikaal intermezzo door het Muzekoor (dirigent: Peter van Meel).
Lees de overdenking door opperrabbijn Binyomin Jacobs.
Muzikaal intermezzo door het Muzekoor.
Gedichten ‘Westerbork’ – Muus Jacobse en ‘Klein monument’ – Anneke Hemrika door Donald de Marcas.
Lees de toespraak van Job Cohen.
Kinderen van BS De Schalm lazen dromen voor van enkele leeftijdsgenoten uit 1943.
Scholieren en bezoekers lieten 71 ballonnen op, die symbool staan voor elk jaar sinds 1943.
Gelegenheid om bloemen te leggen.