Herdenking kindertransporten 2014

Op zondag 8 juni 2014 was de openbare herdenking van de kindertransporten, die in juni 1943 plaats vonden in Kamp Vught. Bekijk de film (13,5 minuten) voor een indruk van de herdenking:

Bekijk de film (11,5 minuten) voor een impressie van de presentatie van het jeugdboek ‘Het Kindertransport’:

Uit het programma ziet u de volgende onderdelen terug:
Kinderen van basisschool De Schalm (groep 7) uit Vught lazen namen voor langs de route naar het kindergedenkteken.
Toespraak door Jeroen van den Eijnde, directeur Nationaal Monument Kamp Vught; Donald de Marcas las de proclamatie voor waarmee de transporten bekend werden gemaakt.
Muzikaal intermezzo door het Muzekoor (dirigent: Peter van Meel); overdenking door opperrabbijn Binyomin Jacobs; gedichten ‘Westerbork’ – Muus Jacobse en ‘Klein monument’ – Anneke Hemrika door Donald de Marcas; toespraak door  Job Cohen; kinderen van BS De Schalm lazen dromen voor van enkele leeftijdsgenoten uit 1943; scholieren en bezoekers lieten 71 ballonnen op, die symbool staan voor elk jaar sinds 1943; bloemen leggen.