9 oktober 1943

“De nieuwe kommandant Adam Grünewald heeft zijn intrede gedaan. Zijn algemene maatregelen zijn zonder meer gunstig. Pakkettensperr weg, geld en bezittingen terug aan mensen van wie ze in beslag zijn genomen (het geld komt op het conto).”

(David Koker, Dagboek geschreven in Vught)