8 juni 1943

“…dit is de akeligste brief die ik je nu schrijven moet. Mijn lieve ouders moeten door [op transport], en je weet wat dat voor mij betekent, en Harry z’n ouders gaan ook mee en ook Ruth haar ouders. O G’d als je wist wat dat voor mij betekent. (…) Er zijn hier zoveel meisjes die hun ouders en familie zagen vertrekken, nu weet ik pas hoe ze zich moeten voelen.”

(J. de Moei, Joodse kinderen in het kamp Vught)