7 oktober 1943

“De oorlog duurt nog wel 50 jaar. En wij praatten hoe wij dan bijzonder goed radio’s zouden kunnen maken. Wij allen zijn dan oud en de ss wordt bijzonder goedmoedig van louter ouderdom. Er is, zei … , nog maar één uitweg voor ons, dat is door de schoorsteen van het crematorium.”

(David Koker, Dagboek geschreven in Vught)