7 januari 1944

“Dien vrijdag werden wij namelijk, in afwachting van onze latere bestemming, al vast wat aan het graven gezet. ’s Ochtends vroeg werden wij door de poort naar de ‘Industriehof’ geleid, waar ergens bij een loods op een oud stukje hei met berkjes wij kruiwagens en schoppen kregen. De ene helft van ons moest nu zand afgraven en in de kruiwagens gooien; de andere helft moest den inhoud van die kruiwagens in de loods rijden, waar men de vloer uit had gebroken, en dien daar uitstorten.”

(Oud-gevangene R.P. Cleveringa)