6 juni 1943

“Een eindeloze stoet: Oude vrouwen, moeders met zuigelingen op de arm, luchtig huppelende kleuters, alles haastig, opgejaagd. En dan te weten dat dit alles holt, schuifelt, strompelt naar de planmatig gereedgemaakte Vernichtung in Auschwitz of Mauthausen.”

(David Koker, Dagboek geschreven in Vught)