6 april 1944

“…kwamen wij ’s avonds om 18.30 uur van ons werk voor appèl op de appèlplaats. Wij hadden wel trek in eten, maar geen vermoeden wat ons boven het hoofd hing. Na het appèl werd bekend gemaakt dat diegene die belangrijke mededelingen over de ontvluchting van S. zou kunnen doen, onmiddellijk in vrijheid zou worden gesteld en duizend gulden ontving. Toen na enige tijd niemand zich had gemeld begon de strafexercitie met veel looppas voor het gehele mannenlager. Dit duurde tot 21.00 uur. Toen waren wij allemaal zeer vermoeid en velen mishandeld als de exercitie niet onberispelijk ging”.

(Oud-gevangene A. Marskamp)