5 juni 1943

“Tot ons groot leedwezen moeten wij u op de hoogte stellen van een verschrikkelijk ongeluk, dat ons getroffen heeft.
Op hoog bevel van elders moeten alle kinderen van 0 tot ca. 16 jaar het Kamp verlaten om, zoals men ons meedeelde, in een speciaal Kinderkamp te worden ondergebracht.(…)
Wij zullen al onze menselijke kracht instellen om tot het laatste ogenblik alles te proberen te redden, wat nog te redden zal zijn. Wij willen u niet in het onzekere laten, dat het hier om ca. 3000 mensen gaat, die in twee transporten en wel Zondag en Maandag het kamp zullen verlaten. Een ieder wachte zijn oproep af.”

(Proclamatie joodse kampleiding Vught)