4 september 1944

“Deze maandag was de spanning echter voelbaar; de controle op het werk bleef zo goed als achterwege. Verschillende burger-specialisten (…) vertelden van gevechten aan en over de zuidgrens van Noord-Brabant. (…) Het avondappèl duurde die avond buitengewoon lang (…)en terwijl wij staan te wachten (…) scheurt plotseling als een lange, eindeloze roffel- vlak in de buurt achter die bossen- een salvo door de lucht; we weten maar al te goed wat dat betekent (…) We zijn allemaal met ontzetting geslagen- iedereen is stil, er wordt niet meer gesproken- alleen een enkel woord hoort men fluisteren.”

(Oud-gevangene F.M. Gescher, Het helse einde van Vught)