4 juni 1943

“Aan de laatste voorwaarde van Frits Philips, de betaling van lonen, werd slechts een korte periode volledig voldaan. Op 4 juni 1943 ontvingen de medewerkers voor het eerst hun loon. Deze gebeurtenis riep sterke emoties op. Enige weken later verbood de kampcommandant de uitbetaling in geld. In het vervolg dienden de lonen in de vorm van kampbonnen te worden uitbetaald. Aan produktiepersoneel werd per uur zeven ( ) betaald.”

(I. Blanken, Geschiedenis van Philips)