31 mei 1943

“Op 31 mei 1943 bestond het personeel in de Philips-werkplaatsen uit 421 man. Dit maakte het nodig om uit de gevangenen een kleine staf te vormen die bij de dagelijkse leiding zou worden betrokken. Dit driemanschap verrichtte buitengewoon belangrijk werk door onder de gegeven moeilijke omstandigheden een zekere orde en regelmaat in de bedrijfsvoering te scheppen. Zo rapporteerden deze drie bij de Philipsleiding over voorkomend wangedrag van de Duitse Kapo’s.”

(I. Blanken, Geschiedenis van Philips)