31 juli 1944

“Eindelijk op een avond na de laatste controle stond Geert aan zijn tralies met een brandende sigaret en haastig slingerden van alle kanten sigaretten aan touwtjes naar zijn cel. Hij stak ze stuk voor stuk aan en slingerde de brandende sigaretten terug. En zo gebeurde het dat wij allen met een sigaret in de mond heerlijk stonden te roken. Had Weike (de wachtmeester) het ontdekt, we zouden half dood geranseld zijn.”

(Oud-gevangene R. Holtrop)