30 november 1943

Dit is de geboortedag van Willem F. Andriessen (1918 – Magelang), die op 19 augustus 1944 in Vught gefusilleerd wordt , 25 jaar oud én van Roosje Lelyveld (1941 – ’s-Gravenhage) die op 27 mei 1943 sterft in het Kamp Vught, amper 1½ jaar oud.