29 oktober 1943

“Jachtige geruchten. Er gaat een transport, het hele kamp gaat leeg. Bovendien dit ongeloofwaardige verhaal, dat echter een treurig juiste kern bevat en God weet, misschien nog wel waar is ook: de nieuwe kommandant is lang niet op joden gesteld..slapeloze nacht, enz.“

(David Koker, Dagboek geschreven in Vught)