29 januari 1944

“Het kan hier soms hevig toegaan en men gaat steeds meer oordelen volgens de norm en intensiteit van het gevoel. Ten opzichte daarvan geldt geen moraal. (…) Vanmorgen heb ik koffie gehaald. Op een grote handkar. Een gamel viel daarin om. Het was heel mooi die tocht door het donker met die handkar, waaruit je de koffie hoorde sijpelen.”

(David Koker, Dagboek geschreven in Vught)