28 oktober 1943

Een rapport gedateerd op 28 oktober 1943 vermeldt de aantallen gevangenen; 855 joodse mannen, 622 joodse vrouwen; overigen: 575 vrouwen, 3452 mannen. Hun nationaliteit: onder meer 222 Belgen en 210 Fransen.