28 april 1943

Het sterftecijfer onder de gevangenen daalt. Deze maand –april 1943- betreft het tien, voornamelijk oudere mannen. In het Judendurchgangslager daarentegen is onder de kinderen een mazelenepidemie uitgebroken. De hygiënische omstandigheden in het kamp zijn zeer slecht, Veel kinderen lopen longontsteking op. Achttien kinderen sterven; de meesten zijn jonger dan één jaar.

(H. Voute, Het feit van overleven verplicht)