26 oktober 1943

De commandant kondigt een nieuwe maatregel af; voortaan moet ieder één maal per week baden en dan ook schoon ondergoed krijgen. “De Kommandant zal hierop nauwlettend toezien.”