26 november 1943

“Onze optimistische berichten over Polen zijn niet onjuist. Ze zijn alleen maar onvolledig geweest. Een (waarschijnlijk relatief kleine) groep werkt en heeft het redelijk. En de rest … erledigt. De wereld is veranderd.”

(David Koker, Dagboek geschreven in Vught)