26 mei 1944

“Beste allemaal, waarschijnlijk zijt gij ongerust geweest met het oog op de transporten van hier naar Duitsland. Tot heden toe vertoef ik nog steeds te V., want weer hebben ze kans gezien om me hier te houden en wel om de eenvoudige reden dat ze me nodig hebben, daar ze zelf de administratie niet kunnen voeren. Dit is nu de derde maal binnen het jaar dat ik van een transport ben teruggesteld; of het de vierde maal weer lukt betwijfel ik, maar enfin, goede moed.”

(Illegale correspondentie A. Bal)