25 maart 1944

“Het is zulk waanzinnig mooi weer, en tussen de stukken gekreukt vliegtuig staan ongerept de berkenboompjes te glinsteren, de vinken te fluiten. (…) Het is moeilijk en vervelend corresponderen met drie maanden tussenpoze tussen een brief en de volgende, en brieven die wegraken, en dan nog censuur bovendien. Je kunt werkelijk niet meer schrijven dan: het gaat me goed, en ik kan me voorstellen dat jullie mijn brieven niet op hun juiste waarde schatten omdat de hele achtergrond, alle dingen waarover ik niet kan schrijven, jullie volkomen onbekend is, en in ieder geval moeilijk in te denken.”

(Oud-gevangene Y. Pannekoek)