23 april 1944

“Anne Marie, hedenmiddag richt ik een kort schrijven tot U. Op de eerste plaats mijn hartelijke dank voor de moeite die U doet voor ons Häftlingen. Daar zijn wij allen zo blijde om, dat er buiten toch nog menschen zijn die met ons mede leven; dat is heerlijk dus mijn hartelijke dank. Wat betreft die namen en huisnummers: ge moet me niet kwalijk nemen, mij als voorman zijnde achtte het beter om die Belg een geforceerd adres op te geven. Ik zit nu als 28 maanden; dat is een hele tijd; mijn leven is vol gebeurtenissen geweest.”

(Gesmokkelde brief P. Vermeulen)