21 maart 1943

“Men heeft binnen de omstandigheden hier dezelfde wijdte tussen geluk en ongeluk als waar ook. Men kan zich verheugen op iets heel primitiefs dat men in Amsterdam niet zou bekijken, maar dat hier het hoogste geluk vertegenwoordigt.”

(David Koker, Dagboek geschreven in Vught)