21 juni 1943

“Uit de notulen van het overleg tussen de ‘civiele’ Philips-leiding en de uit de gevangenen gevormde staf, dat op 21 juni 1943 voor het eerst plaatsvond, blijkt dat men een tweetal produktiegroepen met een aparte joodse afdeling wilde uitbreiden, alsmede een derde lopende band voor de produktie van radio’s. Ook deze afdeling zou geheel door joden worden bemand.”

(I. Blanken, Geschiedenis van Philips)