20 december 1943

“Vanmorgen speelde de huisradio Bach. Een suite, die ik vroeger eens gehoord heb. Langzamerhand wordt de wereld rondom vol van deze eentonigheid, Gedachten verreikend en toch dicht staande bij een formule. Deze muziek heeft niets anekdotisch als Mozart. Zij staat heel dicht bij dat, waar alle muziek heen tendeert. Bij de onbegrensde muziek, harmonie, door niets meer gedragen.”

(David Koker, Dagboek geschreven in Vught)