2 maart 1943

“Er is geen zeggen aan, hoe leeg ik hier ben. Alle dingen waar ik altijd over dacht, al mijn ‘stellingen’, die zich voordeden, ze zijn weg en weg. Er is niets dan het kampleven.”

(David Koker, Dagboek geschreven in Vught)