19 juli

“Het kleine transportje waarvan zo lang sprake is geweest, is nu gegaan. Ruim 300 man. Iedereen die een of meer Portugese grootouders heeft, Arische voorouders, doop, gemengd gehuwden enz.”

(David Koker, Dagboek geschreven in Vught)