19 april 1943

“In het algemeen zijn de oude mensen door alles wat er gebeurt te verbijsterd om er menselijk op te reageren. De stoet marcheerde –na de ontluizing van onze barak- naar een lege barak, waar niets lag dan op een aantal bedden wat strodekken en daar, in de kou en in de tocht, die barakken staan open, moesten we maar zien wat we deden. De oude mensen werden op een strodek gelegd. Iets om over ze heen te doen hadden we niet.”

(David Koker, Dagboek geschreven in Vught)