18 november 1943

“Nuttige wenken om het kampleven te veraangenamen (anoniem gedicht):
Heel veel genot om naar te luisteren, geeft voorts het giechelen en fluisteren,
Gooi verder uw schoenen kordaat op de grond, want anders ontwaakt men nog niet terstond.
Heel leuk is het met een knijp (=knijpkat) te knijpen, dit moet u allen goed begrijpen
Zo’n apparaat maakt lawaai en geeft licht, en schijnt zo prettig in iemands gezicht.”

(David Koker, Dagboek geschreven in Vught)