18 juli 1943

In de zomer mogen zij die een instrument bespelen dat naar zich laten opsturen. Ook worden enkele piano’s opgescharreld. Gevolg: twee orkesten, een joods en een christelijk. “Zo werden er,” aldus een gevangene, “onvergetelijke avonden en zondagmiddagen verzorgd, podiums gebouwd en cabaret uitvoeringen gegeven, meestal afgesloten met: Waar de blanke top de duinen.”