18 december 1943

“Ik vraag de expeditiechef, of hij misschien accountant is. Een grote ontroering: ’nee, eigenlijk leraar klassieke talen’. Wij spreken over professor H.J. Pos en zijn kollege’s. Vreemde vermommingen: een classicus en een aankomend historicus met sterk litteraire inslag verzorgen de expeditie voor de firma Philips N.V.”

(David Koker, Dagboek geschreven in Vught)