17 september 1943

“Uit Polen komen goede berichten binnen. Jammer is alleen dat de mensen er wel degelijk in de kolenmijnen werken. Maar het werk valt niet zwaar, schrijven veel.”

(David Koker, Dagboek geschreven in Vught)