16 mei 1943

“De stemming onder de bevolking is als opgewonden te qualificeeren. De ingrijpende maatregelen op allerlei gebied hebben een dergelijke invloed op de bevolking uitgeoefend, dat van een normale verhouding in het dagelijksch leven geen sprake kan zijn. (… ) Buitendien doet zich nog een groote brandende kwestie voor, namelijk de zoo druk besproken invasie, welke, naar men meent, hier of daar stellig binnen afzienbaren tijd zal plaats vinden.”

(Uit de maandrapportage van de Vughtse inspecteur van politie)