16 juni 1943

“In de afgeloopen rapportsperiode vond eenmaal een zeer groot jodentransport vanuit het Konzentrationslager alhier naar het kamp te Westerbork plaats. Een en ander had een vlot verloop, terwijl er zich geen incidenten voordeden. Het betrof een transport van ongeveer 1600 joden.”

(Uit de maandrapportage  van de nieuwe Vughtse(NSB) inspecteur van politie)