15 januari 1943

“De transporten van gevangenen naar het kamp in de Vughterheide hebben op de bevolking een diepen indruk gemaakt. Vooral het optreden der verschillende Nederlandsche SS-bewakers genoot de afkeuring van het publiek, terwijl de physieke toestand der gevangenen veel medelijden wekte.”

(Uit het maandrapport van de Vughtse politie-inspecteur F. Offermans)