15 december 1943

“Meer nog dan vroeger is in mijn denken centraal komen te staan: de houding tegenover de Duitsers en alles wat tot hun aanhang behoort. Il n’y a pas d’ innocents. (Er zijn geen schuldelozen.) Maar, het is een moeilijke waarheid. Men waardeert menselijke eigenschappen, verontschuldigt veel en dit alles alleen maar uit zwakheid.”

(David Koker, Dagboek geschreven in Vught)