14 september 1943

De transporten: “Men moet een aantal mensen wegsturen, het aantal is primair, maar men moet een kategorie, hoe zinneloos ook, bij de hand hebben om tot zijn aantal te komen. En zo tracht men dan iedereen tot meegaan met zijn familie te bewegen, soms zelfs door dwang.”