14 maart 1943

“Geloof jij aan God?’ ‘Nee,’ zei de ander. ‘Waarom niet?’ ‘Als God bestond, zou hij de wereld goed geschapen hebben. En wij die dit alles meemaken, weten dat het niet zo is.”

(David Koker, Dagboek geschreven in Vught)