14 april 1944

“Vandaag is Everard jarig. ’s Ochtends klinkt door de bedrijfsradio van Philips een prachtige fluitsolo. Everard speelt voor zijn medegevangenen de ter ere van deze verjaardag door zijn vriend Marius Flothuis gecomponeerde ‘Aubade’. Een première in Kamp Vught! Na het avondappèl speelt Everard de Aubade opnieuw. Ditmaal staande achter het hek van het mannenkamp, in de hoek die slechts een tiental meters van het hek van het vrouwenkamp verwijderd is. Ademloos staan de vrouwen te luisteren, dicht bij elkaar met Guusje, Everards vrouw, in hun midden. Na de laatste fluittonen is het stil, heel erg stil. Dan klinkt vanuit het vrouwenkamp het ‘Ave Maria’, gezongen door de heldere meisjesstem van Louise van de Montel. Het is één van die momenten waarop wij, gevangenen van Kamp Vught, de werkelijkheid vergeten.”

(Oud-gevangene T. Wibaut-Guilonard)