13 april 1943

In een brief aan de fabrikant beklaagt de SS-kampleiding zich over de mobiele oven. Het vele olieverbruik valt tegen, en men stelt vast dat die zich niet “…laat verenigen met een zuinige bediening van deze oven.” Einde 1943 zal men een compleet nieuw crematorium gebouw met grotere capaciteit in gebruik nemen.